ప్రధాన కంటెంట్‌కు వెళ్లడానికి
Telangana Logo

క్యాలెండర్

List of Holidays - 2024


    సాధారణ సెలవులు       ఐచ్ఛిక సెలవులు
January 2024
 • ఆది
 • సోమ
 • మంగళ
 • బుధ
 • గురు
 • శుక్ర
 • శని
 • *
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
జనవరి 01 నూతన సంవత్సర రోజు
జనవరి 14 భోగి
జనవరి 15 Sankranti / Pongal
జనవరి 16 కనుమ
Jan 25 హజ్రత్ అలీ (ఆర్.ఎ) పుట్టినరోజు
జనవరి 26 గణతంత్ర దినోత్సవం
February 2024
 • ఆది
 • సోమ
 • మంగళ
 • బుధ
 • గురు
 • శుక్ర
 • శని
 • *
 • *
 • *
 • *
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
Feb 08 Shab-e-Meraj
Feb 14 శ్రీ పంచమి
Feb 26 Shab-e-Barat
March 2024
 • ఆది
 • సోమ
 • మంగళ
 • బుధ
 • గురు
 • శుక్ర
 • శని
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
మార్చి 08 మహా శివరాత్రి
Mar 25 హోళీ
Mar 29 గుడ్ ఫ్రైడే
Mar 31 షహదత్ హెచ్‌జెడ్‌టి అలీ (ఆర్.ఎ)
April 2024
 • ఆది
 • సోమ
 • మంగళ
 • బుధ
 • గురు
 • శుక్ర
 • శని
 • *
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
ఏప్రిల్ 05 బాబూ జగ్జీవన్ రామ్ పుట్టినరోజు
ఏప్రిల్ 05 Jumu'atul Wida (General holiday in the view of Babu Jagjivan Ram's Birthday)
ఏప్రిల్ 07 షబ్-ఎ-ఖాదర్
Apr 09 ఉగాది
ఏప్రిల్ 11 ఈద్-ఉల్-ఫితర్ (రంజాన్)
Apr 12 రంజాన్ తర్వాత రోజు
ఏప్రిల్ 14 డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ జయంతి
ఏప్రిల్ 14 Tamil New Year's Day (General holiday in the view of Dr. B.R. Ambedkar's Birthday)
Apr 17 శ్రీరామ నవమి
Apr 21 మహావీర్ జయంతి
May 2024
 • ఆది
 • సోమ
 • మంగళ
 • బుధ
 • గురు
 • శుక్ర
 • శని
 • *
 • *
 • *
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
May 10 Basava Jayanthi
May 23 బుద్ధ పూర్ణిమ
June 2024
 • ఆది
 • సోమ
 • మంగళ
 • బుధ
 • గురు
 • శుక్ర
 • శని
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
Jun 17 ఈదుల్ అజ్ హా (బక్రీద్)
Jun 25 Eid-e-Ghadeer
July 2024
 • ఆది
 • సోమ
 • మంగళ
 • బుధ
 • గురు
 • శుక్ర
 • శని
 • *
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
జూలై 07 రథ యాత్ర
Jul 16 9వ మొహర్రం (1445హెచ్)
జూలై 17 షాహదత్ ఇమామ్ హుస్సేన్ (ఆర్.ఎ) 10వ మొహరం
జూలై 29 బోనాలు
August 2024
 • ఆది
 • సోమ
 • మంగళ
 • బుధ
 • గురు
 • శుక్ర
 • శని
 • *
 • *
 • *
 • *
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
ఆగస్టు 15 స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం
ఆగస్టు 15 Parsi New Year's Day (General Holiday in view of Independence Day)
ఆగస్టు 16 వరలక్ష్మీ వ్రతం
Aug 19 Sravana Purnima / Rakhi Purnima
Aug 26 శ్రీ కృష్ణ అష్టమి (శ్రీవైష్ణవ ఆగమం ప్రకారం)
Aug 26 అర్బయీన్
September 2024
 • ఆది
 • సోమ
 • మంగళ
 • బుధ
 • గురు
 • శుక్ర
 • శని
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
సెప్టెంబర్ 07 వినాయక చవితి
Sep 16 ఈద్ మిలాదున్ నబీ
October 2024
 • ఆది
 • సోమ
 • మంగళ
 • బుధ
 • గురు
 • శుక్ర
 • శని
 • *
 • *
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
అక్టోబర్ 02 మహాత్మా గాంధీ జయంతి
Oct 10 దుర్గాష్టమి
Oct 11 మహర్నవమి
Oct 12 విజయ దశమి
Oct 13 Following day of Vijaya Dasami
Oct 15 యాజ్ దహమ్ షరీఫ్
Oct 30 నరక చతుర్థి
Oct 31 దీపావళి
November 2024
 • ఆది
 • సోమ
 • మంగళ
 • బుధ
 • గురు
 • శుక్ర
 • శని
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
Nov 15 కార్తీక పూర్ణిమ/ గురునానక్ పుట్టినరోజు
Nov 16 హెచ్‌జెడ్‌టి సయ్యద్ మహమ్మద్ జువాన్‌పురి మహదీ ఎంఎ'యుడి (ఎ.ఎస్.) పుట్టినరోజు
December 2024
 • ఆది
 • సోమ
 • మంగళ
 • బుధ
 • గురు
 • శుక్ర
 • శని
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
డిసెంబర్ 24 క్రిస్మస్ ఈవ్
డిసెంబర్ 25 క్రిస్మస్
డిసెంబర్ 26 Following day of Christmas (Boxing Day)
Skip to content