ప్రధాన కంటెంట్‌కు వెళ్లడానికి
Telangana Logo

మమ్మల్ని సంప్రదించండి

డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర సచివాలయం

3వ అంతస్తు, డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర సచివాలయం, హైదరాబాద్, తెలంగాణ - 500022
 
రాష్ట్ర పోర్టల్‌కు సంబంధించి ఏదైనా అభిప్రాయానికి దయచేసి సంప్రదించండి -

వెబ్ సమాచార నిర్వాహకులు

శ్రీ ఎం. మాధవాచార్య,
వెబ్ సమాచార నిర్వాహకులు
సహాయ సంచాలకులు, పోర్టల్, డిజిటల్ మీడియా విభాగం
ఐటి, ఇ మరియు సి శాఖ
Ph: 040-23456000
(గమనిక: Contact for website-related queries only
గమనిక: ఈ వెబ్‌సైట్ సంబంధిత సందేహాల కోసం మాత్రమే సంప్రదించండి)
ఇమెయిల్: ad_portal[at]telangana[dot]gov[dot]in

నోడల్ అధికారి

శ్రీ వి. రామకృష్ణ,
నోడల్ అధికారి
IT Associate, Digital Media Wing,
ఐటి, ఇ మరియు సి శాఖ
Ph: 040-23456000
(గమనిక: Contact for website-related queries only
గమనిక: ఈ వెబ్‌సైట్ సంబంధిత సందేహాల కోసం మాత్రమే సంప్రదించండి)
ఇమెయిల్: itasst-dm[at]telangana[dot]gov[dot]in

Skip to content