ప్రధాన కంటెంట్‌కు వెళ్లడానికి
Telangana Logo

క్రీడలు మరియు యువజన సేవలు

 
For more information about Department Profile, HODs and Organization Chart go through the tabs below.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
మంత్రి
Sri Anumula Revanth Reddy

SRI ANUMULA REVANTH REDDY

The Hon’ble Sports and Youth Services Minister

పేరుశ్రీ అనుముల రేవంత్ రెడ్డి
FatherLate Sri Anumula Narsimha Reddy
SpouseSmt. Geetha Reddy
విద్య
Contact numbers
Email Id

సంస్థలు, సంప్రదించాల్సిన వారి వివరాలు

Prl. SecretarySmt. A. Vani Prasad, IAS secy_yatc@telangana.gov.in040-23450991
Sports Authority of Telangana State (SATS)
అధ్యక్షులు040-23241719
ముఖ్య నిర్వాహకులుశ్రీమతి అకోయిజం సోని బాలా దేవి, ఐఎఫ్ఎస్040-23241719

Skip to content