ప్రధాన కంటెంట్‌కు వెళ్లడానికి
Telangana Logo

Archaeology

మంత్రి
Sri Jupally Krishna Rao

SRI JUPALLY KRISHNA RAO

The Hon’ble Archaeology Minister

పేరుSri Jupally Krishna Rao
Father
Spouse
విద్య
Skip to content