ప్రధాన కంటెంట్‌కు వెళ్లడానికి
Telangana Logo

పాఠశాల విద్య (ఎస్ఇ విభాగం)

SIET, Hyderabad was established in 1985 with cent percent financial assistance from Govt. of India, New Delhi as a Production Centre of Educational Television and Radio Programs in regional language (Telugu) for school children in the age group of 5 to 14 years. The main objectives of the Institute are to (i) to assist the Department of School Education in Implementation of Educational Policies and Programs both in Formal and Non-formal sectors and (ii) to undertake all activities which may seem appropriate for furtherance of above objective.It is a unitary organization and does not have any offices in any part of the State. Department of School Education in Government of Telangana are providing budget for salaries of the staff, whereas, Ministry of Human Resources Development, Government of India is providing budget for programs production activities.

మంత్రి
Sri Anumula Revanth Reddy

SRI ANUMULA REVANTH REDDY

గౌరవ విద్యా శాఖ మంత్రి

పేరుశ్రీ అనుముల రేవంత్ రెడ్డి
FatherLate Sri Anumula Narsimha Reddy
SpouseSmt. Geetha Reddy
విద్య
Contact numbers
Email Id

సంస్థలు, సంప్రదించాల్సిన వారి వివరాలు

గమనిక: As per the AP Reorganization Act, 2014, certain institutions serve both the States of Telangana and Andhra Pradesh till they are bifurcated. The below listed organizations and institutions should be seen in that light.​

ముఖ్య కార్యదర్శిSri Burra Venkatesham, IAS splcs-edu@telangana.gov.in​​040-23459287, Fax: 23459297
అదనపు కార్యదర్శి​​040-23450912, 9701007220
అదనపు కార్యదర్శిశ్రీమతి ఎం. లలిత​​9505255544
సంయుక్త కార్యదర్శిశ్రీమతి ఎం. హరిత, ఐ.ఎ.ఎస్040-23450912
సంయుక్త కార్యదర్శిశ్రీ జి. దేవేందర్ రావు8187898804
పాఠశాల విద్య కమిషనర్ మరియు సంచాలకులు
కమిషనర్ మరియు సంచాలకులుSri EV Narasimha Reddy, IAS dir-dsets@telangana.gov.in, tg.cdse@gmail.com040-23232343, 040-23236354
అదనపు సంచాలకులు (సమన్వయ మరియు ఎం.డి.ఎం)శ్రీ కె. లింగయ్య tg.cdse@gmail.com9849909119
అదనపు సంచాలకులు (సేవలు)శ్రీ కె. లింగయ్య tg.cdse@gmail.com9849909119
సంయుక్త సంచాలకులుSri P. Madan Mohan9154843201
సంచాలకులు, వయోజన విద్య
సంచాలకులుశ్రీమతి ఎస్. విజయలక్ష్మి బాయి tslma.daehyd@gmail.com040-23211513, 29706696
ఉప సంచాలకులు040-23211513, 29706696
ప్రభుత్వ పరీక్షల సంచాలకులు
సంచాలకులుSri A. Krishna Rao, dirgovexams.tg@gmail.com040-23230942
ఉప కమిషనర్ - Iశ్రీ కె. శ్రీనివాస రావు040-23230942, 9866018988
ఉప కమిషనర్-IIశ్రీమతి ఐ. విజయ భారతి040-23230942, 9177002454
ప్రభుత్వ కార్యదర్శిశ్రీమతి టి. అనురాధ040-23230942 9177002457
Director, State Council of Educational Research & Training
సంచాలకులుSmt. M. Radha Reddy, director.scert-ts@nic.in040-23243191
టి.ఆర్.ఇ.ఐ. సంస్థ
ప్రభుత్వ కార్యదర్శిశ్రీ సి.హెచ్. రమణ కుమార్040-24734899
సహాయ కార్యదర్శిశ్రీ ఆర్. బాలయ్య040-24734899
ప్రభుత్వ పాఠ్యపుస్తకాల ప్రచురణ సంచాలకులు
సంచాలకులుశ్రీ ఎస్. శ్రీనివాసా చారి tsvtdphyd@gmail.com040- 23234839, 9849909165
ప్రజా గ్రంధాలయ సంచాలకులు
సంచాలకులు (పూర్తి అదనపు బాధ్యతలు)శ్రీ ఎస్. శ్రీనివాసా చారి tsvtdphyd@gmail.com040-24619127, Fax: 24736006
జవహర్ బాల్ భవన్ సంచాలకులు
సంచాలకులు మరియు ప్రత్యేక అధికారిడా. జి. ఉషా రాణి director_jbbts@yahoo.com, tsjbb5@gmail.com040- 23233956, 7702201225
హైదరాబాద్ నగర గ్రంధాలయ సంస్థ
అధ్యక్షులు040-27637632
ప్రభుత్వ కార్యదర్శిశ్రీమతి పి. పద్మజ secretaryzgshyderabad@gmail.com040-27637632 8978801502​​​
తెలంగాణ ఓపెన్ స్కూల్ సొసైటీ
సంచాలకులుశ్రీ ఎ. సత్యనారాయణ రెడ్డి040-23299568 9849909179
తెలంగాణ సమగ్ర శిక్ష, హైదరాబాద్
State Project Director (FAC)Sri EV Narasimha Reddy, IAS ssaspots@yahoo.com040-23232343
అదనపు రాష్ట్ర ప్రాజెక్ట్ సంచాలకులుశ్రీ.జి. రమేష్040-23232343
సంయుక్త సంచాలకులు - Iశ్రీ పి. రాజీవ్040-23232343
సంయుక్త సంచాలకులు - IIశ్రీమతి బి. వెంకట నర్సమ్మ040-23232343

Skip to content