ప్రధాన కంటెంట్‌కు వెళ్లడానికి
Telangana Logo

Handlooms & Textiles

మంత్రి
Sri Tummala Nageswara Rao

SRI TUMMALA NAGESHWARA RAO

The Hon’ble Handloom & Textile Minister

పేరుSri Tummala Nageshwara Rao
Father
Spouse
విద్య
Skip to content