ప్రధాన కంటెంట్‌కు వెళ్లడానికి
Telangana Logo

Calendar-2021

List of Holidays - 2021


    సాధారణ సెలవులు       ఐచ్ఛిక సెలవులు
January 2021
 • సోమ
 • మంగళ
 • బుధ
 • గురు
 • శుక్ర
 • శని
 • ఆది
 • *
 • *
 • *
 • *
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
జనవరి 01 నూతన సంవత్సర రోజు
Jan 13 భోగి
జనవరి 14 సంక్రాంతి/ పొంగల్
జనవరి 15 కనుమ
జనవరి 26 గణతంత్ర దినోత్సవం
February 2021
 • సోమ
 • మంగళ
 • బుధ
 • గురు
 • శుక్ర
 • శని
 • ఆది
 • *
 • ​​*
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
Feb 16 శ్రీ పంచమి
Feb 26 హజ్రత్ అలీ (ఆర్.ఎ) పుట్టినరోజు
March 2021
 • సోమ
 • మంగళ
 • బుధ
 • గురు
 • శుక్ర
 • శని
 • ఆది
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Mar 11 మహా శివరాత్రి
Mar 12 షబ్-ఇ-మెరాజ్
Mar 29 హోళీ
Mar 29 Shab-E-Barat (General Holiday in view of Holi)
April 2021
 • సోమ
 • మంగళ
 • బుధ
 • గురు
 • శుక్ర
 • శని
 • ఆది
 • *
 • *
 • *
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
ఏప్రిల్ 02 గుడ్ ఫ్రైడే
ఏప్రిల్ 05 బాబూ జగ్జీవన్ రామ్ పుట్టినరోజు
Apr 13 ఉగాది
ఏప్రిల్ 14 డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ జయంతి
ఏప్రిల్ 14 Tamil New Year
Apr 21 శ్రీరామ నవమి
Apr 25 మహావీర్ జయంతి
May 2021
 • సోమ
 • మంగళ
 • బుధ
 • గురు
 • శుక్ర
 • శని
 • ఆది
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
మే 03 షహదత్ హెచ్‌జెడ్‌టి అలీ (ఆర్.ఎ)
May 7 Juma-Atul-Wada
May 10 షబ్-ఎ-ఖాదర్
May 14 ఈద్-ఉల్-ఫితర్ (రంజాన్)
May 14 బసవ జయంతి (ఈద్-ఉల్-ఫితర్ (రంజాన్) దృష్ట్యా సాధారణ సెలవుదినం)
May 15 రంజాన్ తర్వాత రోజు
May 26 బుద్ధ పూర్ణిమ
June 2021
 • సోమ
 • మంగళ
 • బుధ
 • గురు
 • శుక్ర
 • శని
 • ఆది
 • *
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
July 2021
 • సోమ
 • మంగళ
 • బుధ
 • గురు
 • శుక్ర
 • శని
 • ఆది
 • *
 • *
 • *
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
July 12 రథ యాత్ర
July 21 ఈదుల్ అజ్ హా (బక్రీద్)
July 29 ఈద్-ఇ-గదీర్
August 2021
 • సోమ
 • మంగళ
 • బుధ
 • గురు
 • శుక్ర
 • శని
 • ఆది
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Aug 02 బోనాలు
ఆగస్టు 15 స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం
ఆగస్టు 16 పార్సీ నూతన సంవత్సర దినోత్సవం
Aug 18 9th Moharram (1442H)
Aug 19 షాహదత్ ఇమామ్ హుస్సేన్ (ఆర్.ఎ) 10వ మొహరం
ఆగస్టు 20 వరలక్ష్మీ వ్రతం
Aug 22 శ్రావణ పూర్ణిమ/రాఖీ పూర్ణిమ
ఆగస్టు 31 శ్రీ కృష్ణ అష్టమి (శ్రీవైష్ణవ ఆగమం ప్రకారం)
September 2021
 • సోమ
 • మంగళ
 • బుధ
 • గురు
 • శుక్ర
 • శని
 • ఆది
 • *
 • *
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
Sep 10 వినాయక చవితి
Sep 29 అర్బయీన్
october 2021
 • సోమ
 • మంగళ
 • బుధ
 • గురు
 • శుక్ర
 • శని
 • ఆది
 • *
 • *
 • *
 • *
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
అక్టోబర్ 02 మహాత్మా గాంధీ జయంతి
అక్టోబర్ 06 బతుకమ్మ ప్రారంభ రోజు
Oct 13 Durgastami
అక్టోబర్ 14 మహర్నవమి
Oct 15 విజయ దశమి
Oct 16 విజయ దశమి తరువాత రోజు
Oct 19 ఈద్ మిలాదున్ నబీ
November 2021
 • సోమ
 • మంగళ
 • బుధ
 • గురు
 • శుక్ర
 • శని
 • ఆది
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • ​6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16​
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
Nov 03 Naraka Chaturdhi​
Nov 04 దీపావళి
Nov 16 యాజ్ దహమ్ షరీఫ్
Nov 19 కార్తీక పూర్ణిమ/ గురునానక్ పుట్టినరోజు
December 2021
 • సోమ
 • మంగళ
 • బుధ
 • గురు
 • శుక్ర
 • శని
 • ఆది
 • *
 • *
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Dec 19 హెచ్‌జెడ్‌టి సయ్యద్ మహమ్మద్ జువాన్‌పురి మహదీ ఎంఎ'యుడి (ఎ.ఎస్.) పుట్టినరోజు
డిసెంబర్ 24 క్రిస్మస్ ఈవ్
డిసెంబర్ 25 క్రిస్మస్
డిసెంబర్ 26 బాక్సింగ్ డే
Skip to content