ప్రధాన కంటెంట్‌కు వెళ్లడానికి
Telangana Logo

సలహాదారులు

తెలంగాణ ప్రభుత్వం క్యాబినెట్ మంత్రి హోదాతో ఏడుగురు సలహాదారులను నియమించింది. వారి పేర్లు, వారికి కేటాయించిన అంశాల వివరాలు ఈ దిగువన ఉన్నాయి:

పేరువిషయంటెలిఫోన్
Sri Vem Narender ReddyAdvisor to Chief Minister (Public Affairs)
Sri Mohammed Ali ShabbirAdvisor to Government (SC, ST, OBC, Minorities Welfare)
Sri Harkara Venugopal RaoAdvisor to Government (Protocol and Public Relations)
Sri Aditya Nath Das, IASAdvisor to Government (Irrigation & Water Resources)
Skip to content