ప్రధాన కంటెంట్‌కు వెళ్లడానికి
Telangana Logo

పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైజెస్

Public Enterprises Department was established under G.O.Ms.No.491, G.A.(AR&T.I) Dept., Dt.19.11.1998 to plan and recommend the strategy of reforms in State Level Public Enterprises (SLPEs) and Apex Co-op Enterprises and oversees the implementation of Govt. decisions on restructuring and reforms in functioning of selected SLPEs & Coop Enterprises.

For more information about Department Profile,  HODs and Organization Chart go through the tabs below.

మంత్రి
Sri Anumula Revanth Reddy

SRI ANUMULA REVANTH REDDY

The Hon’ble Public Enterprises Minister

పేరుశ్రీ అనుముల రేవంత్ రెడ్డి
FatherLate Sri Anumula Narsimha Reddy
SpouseSmt. Geetha Reddy
విద్య
Contact numbers
Email Id

సంస్థలు, సంప్రదించాల్సిన వారి వివరాలు

Note : As per the AP Reorganization Act, 2014, certain institutions serve both the States of Telangana and Andhra Pradesh till they are bifurcated. T​​he below listed organizations and institutions should be seen in that light.​

ప్రభుత్వ కార్యదర్శిశ్రీమతి కె. నిర్మల, ఐ.ఎ.ఎస్ prlsecy-pe@telangana.gov.in040-23450551
ప్రభుత్వ కార్యదర్శిశ్రీమతి భారతి లక్పతి నాయక్, ఐ.ఎ.ఎస్ barathinaik66@gmail.com040-29323530, 7893091111

Skip to content