రాష్ట్ర వెబ్ డైరెక్టరీ

Titleలింక్
Rajiv Aarogyasri Health Care Trusthttps://rajivaarogyasri.telangana.gov.in
Agriculture and Co-operation Department, Telanganahttps://eagrimarket.telangana.gov.in
పశుగణాభివృద్ధి మరియు మత్య్సhttps://ahddf.telangana.gov.in
Asara Pensionshttps://www.aasara.telangana.gov.in
వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమంhttps://tsobmms.cgg.gov.in
Bathukammahttps://bathukamma.telangana.gov.in
Benefit Disbursement Portal (MGNREGA & SSP), Government of Telanganahttps://www.nrega.telangana.gov.in
Birth & Death Registrationhttps://ubdmis.telangana.gov.in
ఇంటర్మీడియట్ విద్యా మండలిhttps://tsbie.cgg.gov.in
Chief Electoral Officer Telanganahttps://ceotelangana.nic.in
ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయంhttps://cm.telangana.gov.in
ల్యాండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రధాన కమిషనర్https://ccla.telangana.gov.in
Commercial taxes departmenthttps://www.tgct.gov.in/tgportal
Commissioner & Director of Municipal Administrationhttps://emunicipal.telangana.gov.in
Commissionerate of Collegiate Educationhttps://www.tsche.ac.in
వినియోగదారుల వ్యవహారాలు ఆహార మరియు పౌర సరఫరాలుhttps://civilsupplies.telangana.gov.in
COVID-19https://covid19.telangana.gov.in
Credit cooperative Federation-Dept of Rural Developmenthttps://streenidhi.telangana.gov.in
Dharanihttps://dharani.telangana.gov.in
Development for Persons with Disability - Society for the elimination of rural povertyhttps://ikppwd.telangana.gov.in
Department of Agriculturehttps://agri.telangana.gov.in
Department of Rural Developmenthttps://www.iwmp.telangana.gov.in
Department of Rural Developmenthttps://serp.telangana.gov.in
Department of Technical Educationhttps://dte.telangana.gov.in
ప్రభుత్వ పరీక్షల డైరెక్టరేట్https://bse.telangana.gov.in
Directorate of Treasuries and Accountshttps://treasury.telangana.gov.in
Disabled Access Rehabilitation and Empowermenthttps://sadarem.telangana.gov.in
eGazette, Government of Telanganahttps://tggazette.cgg.gov.in/
Employees Health Schemehttps://ehf.telangana.gov.in
దేవాదాయ శాఖhttps://endowments.ts.nic.in
పర్యావరణం, అడవులు, సైన్స్ మరియు సాంకేతికhttps://forests.telangana.gov.in
ePass Scholarships Portalhttps://telanganaepass.cgg.gov.in
ఆర్థిక శాఖhttps://finance.telangana.gov.in
Factcheckhttps://factcheck.telangana.gov.in
Governor's Office (Raj Bhavan)https://governor.telangana.gov.in
Government Order Register (eGO) Portalhttps://goir.telangana.gov.in
హైదరాబాద్ మహానగర పాలక సంస్థhttps://www.ghmc.gov.in
ఆరోగ్యం, మెడికల్ & కుటుంబ సంక్షేమంhttps://chfw.telangana.gov.in/home.do
హోమ్https://www.tspolice.gov.in
Housing Boardhttps://tshousing.cgg.gov.in/
Hyderabad Policehttps://hyderabadpolice.gov.in
పరిశ్రమలు మరియు వాణిజ్యంhttps://industries.telangana.gov.in
సమాచార మరియు ప్రజా సంబంధాలుhttps://ipr.telangana.gov.in
Invest Telanganahttps://invest.telangana.gov.in
Irrigation & CAD Departmenthttps://irrigation.telangana.gov.in
IT E & Chttps://it.telangana.gov.in
న్యాయశాఖhttps://tshc.gov.in
Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme- Department of Rural Developmenthttps://nrega.telangana.gov.in
మీ సేవ పోర్టల్https://ts.meeseva.telangana.gov.in
Mission Bhagirathahttps://missionbhagiratha.telangana.gov.in
Mission for Elimination of Poverty in Municipal Areas (MEPMA), Government of Telanganahttps://tmepma.cgg.gov.in
Open Data Portalhttps://data.telangana.gov.in
Online Licence Management System for Agriculturehttps://agriolms.telangana.gov.in/Default.aspx
పంచాయతీ రాజ్ మరియు గ్రామీణ ఉపాధిhttps://epanchayat.telangana.gov.in
Power Generation Corporation Limitedhttps://www.tsgenco.co.in
ఫోటోనిక్స్ వ్యాలీ కార్పొరేషన్https://photonicsvalley.telangana.gov.in
Pushkaraluhttps://pushkaralu.telangana.gov.in
Quality Control of Rural Developmenthttps://qualitycontrol.telangana.gov.in
Revenue (Registration and Stamps) Departmenthttps://registration.telangana.gov.in
Revenue (Prohibition & Excise) Departmenthttps://tsbcl.telangana.gov.in
Research and Innovation Circle of Hyderabad (RICH)https://rich.telangana.gov.in
రహదారులు మరియు భవనాలుhttps://roadbuild.telangana.gov.in
గ్రామీణాభివృద్ధిhttps://tsird.gov.in
Rural Development- Call Centerhttps://rdcallcentre.telangana.gov.in
పాఠశాల విద్య (ఎస్ఇ విభాగం)https://schooledu.telangana.gov.in
Social Security Pensions Portalhttps://www.aasara.telangana.gov.in
Society for Rural Development Services (SRDS)- Human Resource Managementhttps://rdhrms.telangana.gov.in
Social security Pensions-Dept of Rural Developmenthttps://www.aasara.telangana.gov.in
Stree Nidhi credit cooperative Federation Ltdhttps://streenidhi.telangana.gov.in
State Audit Departmenthttps://www.dsa.telangana.gov.in
State Council of Educational Research and Traininghttps://scert.telangana.gov.in
TASKhttps://task.telangana.gov.in/
తెలంగాణ భవన్https://tsbhavan.telangana.gov.in
Telangana Forest Departmenthttps://forests.telangana.gov.in
Telangana Magazinehttps://magazine.telangana.gov.in
Telangana New & Renewable Energy Development Corpn. Ltd.https://tsredco.telangana.gov.in
Telangana Online Portalhttps://tsonline.gov.in
Telangana State Council of Science & Technology (TGCOST)https://tgcost.telangana.gov.in
తెలంగాణ రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్https://tscw.telangana.gov.in
Telangana State Food Commissionhttps://tsfc.telangana.gov.in
తెలంగాణ రాష్ట్ర చలనచిత్ర అభివృద్ధి సంస్థhttps://tsfilm.telangana.gov.in
Telangana Public Health & Municipal Engineering Departmenthttps://publichealth.telangana.gov.in
Telangana State Power Generation Corporation Limitedhttps://www.tsgenco.co.in
తెలంగాణ స్టేట్ టెక్నాలజీ సర్వీసెస్ (టిఎస్‌టిఎస్)https://tsts.telangana.gov.in
Telangana Tourism Departmenthttps://tourism.telangana.gov.in/
Telangana TRANSCO & DISCOM Ordershttps://tgto.telangana.gov.in
రవాణా శాఖhttps://transport.telangana.gov.in
T-FIBERhttps://tfiber.telangana.gov.in
T-HUBhttps://t-hub.co
T-SAT SoFTNEThttps://softnet.telangana.gov.in
TS-bPASShttps://tsbpass.telangana.gov.in
T-Workshttps://tworks.telangana.gov.in
Unified Birth & Death Registrationhttps://ubd.telangana.gov.in
Watersheds development-Department of Rural Developmenthttps://iwmp.telangana.gov.in
WE HUBhttps://wehub.telangana.gov.in
Women Development and Child Welfare Departmenthttps://wdcw.tg.nic.in
Telangana State Sports School, Hakimpethttps://sportsschoolhpt.telangana.gov.in/