ప్రధాన కంటెంట్‌కు వెళ్లడానికి
Telangana Logo

Calendar 2023

సెలవుల జాబితా - 2023


    సాధారణ సెలవులు       ఐచ్ఛిక సెలవులు
జనవరి 2023
 • ఆది
 • సోమ
 • మంగళ
 • బుధ
 • గురు
 • శుక్ర
 • శని
 • 1
 • 2​
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
జనవరి 01 నూతన సంవత్సర రోజు
జనవరి 14 భోగి
జనవరి 15 సంక్రాంతి/ పొంగల్
జనవరి 16 కనుమ
జనవరి 26 గణతంత్ర దినోత్సవం
జనవరి 26 శ్రీ పంచమి (గణతంత్ర దినోత్సవం దృష్ట్యా సాధారణ సెలవుదినం)
ఫిబ్రవరి 2023
 • ఆది
 • సోమ
 • మంగళ
 • బుధ
 • గురు
 • శుక్ర
 • శని
 • *
 • *
 • *
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
ఫిబ్రవరి 05 హజ్రత్ అలీ (ఆర్.ఎ) పుట్టినరోజు
ఫిబ్రవరి 18 మహా శివరాత్రి
ఫిబ్రవరి 19 షబ్-ఇ-మెరాజ్
మార్చి 2023
 • ఆది
 • సోమ
 • మంగళ
 • బుధ
 • గురు
 • శుక్ర
 • శని
 • *
 • *
 • *
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
మార్చి 07 హోళీ
మార్చి 08 షబ్-ఎ-బరాత్
మార్చి 22 ఉగాది
మార్చి 30 శ్రీరామ నవమి
ఏప్రిల్ 2023
 • ఆది
 • సోమ
 • మంగళ
 • బుధ
 • గురు
 • శుక్ర
 • శని
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
ఏప్రిల్ 04 మహావీర్ జయంతి
ఏప్రిల్ 05 బాబూ జగ్జీవన్ రామ్ పుట్టినరోజు
ఏప్రిల్ 07 గుడ్ ఫ్రైడే
ఏప్రిల్ 11 షహదత్ హెచ్‌జెడ్‌టి అలీ (ఆర్.ఎ)
ఏప్రిల్ 14 డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ జయంతి
ఏప్రిల్ 14 తమిళ నూతన సంవత్సర దినోత్సవం/జుముఅతుల్వాడ (డా. బి.ఆర్. అంబేద్కర్ పుట్టినరోజు దృష్ట్యా సాధారణ సెలవుదినం)
ఏప్రిల్ 18 షబ్-ఎ-ఖాదర్
ఏప్రిల్ 22 ఈద్-ఉల్-ఫితర్ (రంజాన్)
ఏప్రిల్ 23 రంజాన్ తర్వాత రోజు
ఏప్రిల్ 23 బసవ జయంతి (రంజాన్ మరుసటి రోజు దృష్ట్యా సాధారణ సెలవుదినం)
మే 2023
 • ఆది
 • సోమ
 • మంగళ
 • బుధ
 • గురు
 • శుక్ర
 • శని
 • *
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
మే 05 బుద్ధ పూర్ణిమ
జూన్ 2023
 • ఆది
 • సోమ
 • మంగళ
 • బుధ
 • గురు
 • శుక్ర
 • శని
 • *
 • *
 • *
 • *
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
జూన్ 20 రథ యాత్ర
జూన్ 29 ఈదుల్ అజ్ హా (బక్రీద్)
జూలై 2023
 • ఆది
 • సోమ
 • మంగళ
 • బుధ
 • గురు
 • శుక్ర
 • శని
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
జూలై 07 ఈద్-ఇ-గదీర్
జూలై 17 బోనాలు
జూలై 28 9వ మొహర్రం (1445హెచ్)
జూలై 29 షాహదత్ ఇమామ్ హుస్సేన్ (ఆర్.ఎ) 10వ మొహరం
ఆగస్టు 2023
 • ఆది
 • సోమ
 • మంగళ
 • బుధ
 • గురు
 • శుక్ర
 • శని
 • *
 • *
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
ఆగస్టు 15 స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం
ఆగస్టు 16 పార్సీ నూతన సంవత్సర దినోత్సవం
ఆగస్టు 25 వరలక్ష్మీ వ్రతం
ఆగస్టు 31 శ్రావణ పూర్ణిమ/రాఖీ పూర్ణిమ
సెప్టెంబర్ 2023
 • ఆది
 • సోమ
 • మంగళ
 • బుధ
 • గురు
 • శుక్ర
 • శని
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
సెప్టెంబర్ 06 అర్బయీన్
సెప్టెంబర్ 07 శ్రీ కృష్ణ అష్టమి (శ్రీవైష్ణవ ఆగమం ప్రకారం)
సెప్టెంబర్ 18 వినాయక చవితి
సెప్టెంబర్ 28 ఈద్ మిలాదున్ నబీ
అక్టోబర్ 2023
 • ఆది
 • సోమ
 • మంగళ
 • బుధ
 • గురు
 • శుక్ర
 • శని
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
అక్టోబర్ 02 మహాత్మా గాంధీ జయంతి
అక్టోబర్ 14 బతుకమ్మ ప్రారంభ రోజు
అక్టోబర్ 22 దుర్గాష్టమి
అక్టోబర్ 23 మహర్నవమి
అక్టోబర్ 24 విజయ దశమి
అక్టోబర్ 25 విజయ దశమి తరువాత రోజు
అక్టోబర్ 27 యాజ్ దహమ్ షరీఫ్
నవంబర్ 2023
 • ఆది
 • సోమ
 • మంగళ
 • బుధ
 • గురు
 • శుక్ర
 • శని
 • *
 • *
 • *
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16​
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
నవంబర్ 11 నరక చతుర్థి
నవంబర్ 12 దీపావళి
నవంబర్ 27 కార్తీక పూర్ణిమ/ గురునానక్ పుట్టినరోజు
నవంబర్ 29 హెచ్‌జెడ్‌టి సయ్యద్ మహమ్మద్ జువాన్‌పురి మహదీ ఎంఎ'యుడి (ఎ.ఎస్.) పుట్టినరోజు
డిసెంబర్ 2023
 • ఆది
 • సోమ
 • మంగళ
 • We​​d
 • గురు
 • శుక్ర
 • శని
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
డిసెంబర్ 24 క్రిస్మస్ ఈవ్
డిసెంబర్ 25 క్రిస్మస్
డిసెంబర్ 26 బాక్సింగ్ డే
Skip to content