ప్రధాన కంటెంట్‌కు వెళ్లడానికి
Telangana Logo

జిల్లాలు

The State comprises of 33 districts covering an area of 1,12,077 sq. km (44,273 sq. mi). The largest district is Bhadradri Kothagudem whereas Hyderabad is the smallest.

తెలంగాణ రాష్ట్ర మ్యాప్

తెలంగాణ జిల్లాలు (33)

Skip to content