ప్రధాన కంటెంట్‌కు వెళ్లడానికి
Telangana Logo

శాసనసభ స్పీకర్

Sri Gaddam Prasad Kumar

శాసన సభ గౌరవ స్పీకర్

పేరుSri Gaddam Prasad Kumar
Date of Birth
Age59
FatherLate G. Yellaiah
Spouse
Office040-23233829; ఫ్యాక్స : 23232377
Skip to content