ప్రధాన కంటెంట్‌కు వెళ్లడానికి
Telangana Logo

అత్యవసర సంప్రదింపులు

అత్యవసర సంప్రదింపులుసంప్రదింపు నంబర్లు
పోలీసు100
అగ్నిమాపక101
అంబులెన్స్102,108
మీసేవా కాల్ సెంటర్1100,
మీసేవా కాల్ సెంటర్9121006471, 9121006472,
మీసేవా కాల్ సెంటర్1800 425 1110
మహిళా హెల్ప్ లైన్181
బ్లడ్ బ్యాంక్040-24745243
రైల్వే విచారణ131/135
విద్యుత్ ఫిర్యాదు1912
ఆపదలో ఉన్న పిల్లల కోసం1098
నేరాన్ని ఆపేవారు1090
ట్రాఫిక్ సహాయం1073
ఉస్మానియా జనరల్ ఆసుపత్రి040-23538846,
ఉస్మానియా జనరల్ ఆసుపత్రి040-24600146
గాంధీ ఆసుపత్రి040-27505566
ప్రభుత్వ ఛాతీ ఆసుపత్రి040-23814421/22/23/24
ప్రభుత్వ ఇ.ఎన్.టి ఆసుపత్రి040-24740245/24742329​​​​
Skip to content