తెలంగాణలో పనిచేయడానికి

Working In Telangana

ఐటి, ఫార్మా మరియు జీవి శాస్త్రాలు, ప్రభుత్వ రంగ, ఆవిష్కరణ మరియు వ్యవస్థాపకత వంటి వివిధ రంగాలలో ఉద్యోగ అవకాశాల కోసం వెతుకుతున్న వ్యక్తుల కోసం తెలంగాణ అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రాంతం. గడిచిన 9 ఏళ్లలో రాష్ట్రంలో 14 ప్రాధాన్యతా రంగాల్లో 22.5 లక్షల ఉద్యోగాలు సృష్టించబడ్డాయి. ఏప్రిల్, 2023లో సెంటర్ ఫర్ మానిటరింగ్ ఇండియన్ ఎకానమీ (CMIE) గృహ సర్వే ప్రకారం, దేశంలో 52.43 శాతం కంటే ఎక్కువ కార్మిక భాగస్వామ్య రేటును నమోదు చేసిన ఏకైక ప్రధాన రాష్ట్రం తెలంగాణ. ఉపాధి రేటు పెరుగుదల మరియు నిరుద్యోగం క్షీణిస్తున్న పథంలో ఉండటంతో, రాష్ట్రం దాని ఆశాజనకమైన పని సంస్కృతి, ప్రయాణ అనుకూలతతో పని అవకాశాల కోసం వెతుకుతున్న ప్రజలకు స్వర్గధామంగా మారింది. 

According to the Handbook of Statistics released by the Reserve Bank of India, the unemployment rate decreased by nearly half in rural Telangana. Accordingly, the overall rural unemployment rate came down from 65 persons for every 1,000 persons in 2017-18 to 34 per every 1,000 persons in 2020-21. While male unemployment rate reduced from 72 in 2017-18 to 43 per cent in 2020-21, the female unemployment rate decreased from 50 to 22. This is a testament to the rapid increase of women entering the workforce. 

Telangana offers opportunities in all major sectors like the Primary Sector (Crops, Livestock, Forestry and Logging, Fishing and Aquaculture), Secondary Sector (Manufacturing, Construction, Electricity, Gas, Water Supply and other  utilities and the Tertiary Sector (Trade,Repair, Hotels and Restaurants, Real Estate, Ownership of Dwelling and  Professional Services, Transport, Storage, Communication, and Services related to Broadcasting,  Public Administration).

The state lays special emphasis on 14 sectoral thrust areas (such as Life sciences, IT hardware, Precision Engineering, Food processing and nutrition, Automobiles, Textiles, Plastics and Polymers, FMCG & Domestic Appliances, Engineering and Capital Goods, Gems & Jewelry, Waste Management & Green Technology, Renewable Energy & Solar Parks,Mineral & Wood-based industries and Transportation), which have shown a sharp rise in employment and there is always employment being generated in these areas. 22.5 lakh jobs have been created in these sectors in the past 8 years. 

The State was recognised by the Ministry of Commerce and Industry, Government of India, as a top performer in developing a strong startup ecosystem in the State. The State was also recognised as an institutional champion, a capacity-building pioneer, an incubation hub, and an innovative leader. Notably, in the IT sector 1 out of every 3 jobs in India is being generated in Telangana. Also, the top five tech companies of the world have their presence in Telangana.

Telangana is also home to Hyderabad Pharma City (HPC) which is the world’s largest integrated cluster in Hyderabad for pharmaceutical industries. The cluster has been recognised as a National Investment and Manufacturing Zone (NIMZ) by the Government of India, due its national and international importance. Hyderabad, is touted to be the vaccine capital of India, having more than an estimated 50% of global production. It is estimated that in the coming year Hyderabad will produce 1400 crore doses of vaccinations. Naturally, the biopharma sector is one of the leading sectors in employment generation in the state. 

The Electronics System Design and Manufacturing (ESDM) sector has a major investment in the form of Foxconn that is establishing a manufacturing facility in Telangana that is expected to generate more than 1 lakh jobs. 

In the Textile Industry, Kitex is establishing two manufacturing units in Warangal (Kakatiya Mega Textile Park) and in Ranga Reddy district (Sitarampur). This is said to create more than 40,000 jobs. 

Telangana also has 68 Special Economic Zones in various sectors spread across various districts and distributed evenly not being limited to one geographical area.   

Even in the public sector, thousands of jobs were created for various government posts and departments like Panchayat secretary, Police department recruitments, the Telangana State Public Service Commission Group services etc. 

Telangana is a state full of ever-expanding opportunities in all areas and sectors. Opportunities coupled with infrastructural facilities, the state is an easy place for a comfortable work environment.