తెలంగాణలో నివసిస్తున్నారు

తెలంగాణ రాష్ట్రం మరియు రాష్ట్రం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. తలసరి ఆదాయం 3.08 లక్షలు, ఇది జాతీయ సగటు కంటే 1.8 రెట్లు అధికంగా ఉండి దేశంలోనే మొదటి స్థానంలో ఉంది. రవాణా, ఇంధనం, కమ్యూనికేషన్లు, నీటి సరఫరా మరియు పారిశుధ్యం, అందుబాటులో ఉండే జీవన విధానం, పెరుగుతున్న గ్రీన్ కవర్ (5 సంవత్సరాలలో 7.7% పెరుగుదల), ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం మరియు నిరంతరం విస్తరిస్తున్న పని అవకాశాలతో నాణ్యమైన మౌలిక సదుపాయాలతో, నివసించడానికి అత్యంత అందుబాటులో ఉన్న రాష్ట్రంగా తెలంగాణ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. 

Telangana has so much to offer for all its residents. From availability of water, food, housing, public transport, public healthcare, education, natural environment, recreation and entertainment (such as theme parks, adventure parks, films, theatre, shopping malls, restaurants, etc.) the state has everything one could want. The capital city, Hyderabad, also has a vibrant nightlife scene and also has a rapidly increasing green cover with the state focusing on building more parks and green spaces to increase urban lung spaces. Hyderabad was among the 66 cities named by the UNESCO in the list of new Creative Cities which aims at pushing the Sustainable Development Goals through innovative thinking and action.

Public transport such as TSRTC buses throughout the state, metro rail and MMTS local trains in Hyderabad facilitate easy travel for all. Hyderabad metro has the second largest metro network in the city and is gearing up for more expansion in the coming years.

Also, with specialised focus on the environment, the state has made its mission to increase the green cover through its initiative ‘Telangana Ku Haritha Haaram’ (TKHH) in 2015-16, which is planting saplings with the active involvement of the general public. This is considered the third largest afforestation programme in human history. As of 2022-23, 270.65 saplings have been planted in the state with an achievement rate of 117.68%. This majorly contributed to the increase of the green cover in the state by 7.7% in 5 years. 

Thanks to the Haritha Haaram initiative, Hyderabad, the capital city of the state, has won many international accolades like the ‘World Green City Award 2022’ and ‘Living Green for Economic Recovery and Inclusive Growth’ conferred by the International Association of Horticulture Producers (AIPH).

The mission of increasing green cover with ample greenery in and around Hyderabad, coupled with large-scale infrastructural undertakings like building flyovers, underpasses and underbridges, the city balances both connectivity and urban lung spaces efficiently. With many living parameters considered,  Hyderabad has been adjudged the most liveable city in the country for five years in a row as per Mercer’s Quality of Living Ranking.