Skip to main content
Telangana Logo

Calendar 2018

List of Holidays - 2018


    General Holidays       Optio​nal Holidays
January 2018
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 • Sun
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Jan 01 New Year Day
Jan 15 Sankranti/Pongal
Jan 16 Kanumu
Jan 22 Sri Panchami
Jan 26 Republic Day
February 2018​
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 • Sun
 • *
 • *
 • *
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
Feb 01 Birthday of HZT. Syed Mohammed Juvanpuri Mahdi MA'UD (A.S.)
Feb 13 Maha Shivaratri
March 2018
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 • Sun
 • *
 • *
 • *
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Mar 01 Holi
Mar 18 Ugadi
Mar 26 Sri Rama Navami
Mar 29 Mahaveer Jayanti
April 2018
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 • Sun
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
Apr 05 Babu Jagjivan Ram's Jayanthi
Apr 14 Dr. B.R. Ambedkar's Jayanthi
Apr 18 Basava Jayanthi
May 2018
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 • Sun
 • *
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
May 02 Shab-E-Barat
June 2018
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 • Sun
 • *
 • *
 • *
 • *
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
Jun 5 Shahadat HZT Ali (A.S) Jayanthi
Jun 12 Shab-E-Qader
Jun 15 Juma-Atul-Wada
Jun 16 Edul Fitar (Ramzan)
July 2018
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 • Sun
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
August 2018
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 • Sun
 • *
 • *
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Aug 06 Bonalu
Aug 15 Independence Day
Aug 17 Parsi New Year's Day
Aug 22 Edul Azha (BAKRID)
Aug 24 Varalakshmi Vratham
Aug 30 EID-E-Ghadeer
September 2018
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 • Sun
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
Sep 03 Sri Krishna Astami (as per Srivaishnava Agamam)
Sep 13 Vinayaka Chavithi
Sep 20 9th Moharram (1440H)
Sep 21 Shahadat Imam Hussain (A.S) 10th Moharam, 1943 Hijri
October 2018
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 • Sun
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Oct 02 Mahatma Gandhi Jayanthi
Oct 9 Bathukamma Starting Day
Oct 17 Durgashtami/Maharnavami
Oct 18 Vijaya Dasami
Oct 30 Arbayeen
November 2018
 • Mon
 • Tue
 • W​ed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 • Sun
 • *
 • *
 • *
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
Nov 06 Naraka Chaturdhi
Nov 07 Deepavali
Nov 21 EID Miladun Nabi
Nov 23 Karthika Purnima / Guru Nanak's Birthday
December 2018
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 • Sun
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Dec 19 Yaz Dahoom Shareef
Dec 24 Christmas Eve
Dec 25 Christmas
Dec 26 Boxing Day
Skip to content